Trung tâm khách hàng

tit_ico_gray

KHÁCH HÀNG

Kể từ khi thành lập, hơn một trăm doanh nghiệp đã đến nhà máy của chúng tôi để tham quan thực tế.Khách hàng của chúng tôi trải rộng khắp Canada, Đức, Peru, Singapore, Ấn Độ, Thái Lan, Israel, UAE, Ả Rập Saudi, Nigeria, v.v. Lý do quan trọng thu hút khách hàng ghé thăm là sản phẩm và dịch vụ chất lượng vượt trội, trình độ và uy tín của công ty được công nhận , triển vọng phát triển ngành rộng lớn.Trong những ngày tới, Jufu People hoan nghênh nhiều đối tác kinh doanh đến và thảo luận về hợp tác.

khách hàng01
khách hàng02
khách hàng03