Cynhyrchion

 • Fformat Calsiwm CAS 544-17-2

  Fformat Calsiwm CAS 544-17-2

  Fel ychwanegyn porthiant.Defnyddir formate calsiwm i gynyddu pwysau, a defnyddir formate calsiwm fel ychwanegyn porthiant ar gyfer perchyll i hybu archwaeth a lleihau dolur rhydd.Mae fformat calsiwm yn cael ei ychwanegu at y porthiant mewn ffurf niwtral.Ar ôl i'r perchyll gael eu bwydo, bydd gweithred biocemegol y llwybr treulio yn rhyddhau olion asid fformig, a thrwy hynny leihau gwerth pH y llwybr gastroberfeddol.Mae'n hyrwyddo twf bacteria buddiol yn y llwybr treulio ac yn lleihau symptomau moch bach.Yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf ar ôl diddyfnu, gall ychwanegu 1.5% o formate calsiwm i'r porthiant gynyddu cyfradd twf perchyll o fwy na 12% a chynyddu cyfradd trosi porthiant 4%.


  tua (20)

 • Diformat Calsiwm

  Diformat Calsiwm

  Defnyddir Cafo A calsiwm formate yn bennaf yn y diwydiant adeiladu i sychu deunyddiau adeiladu cymysg er mwyn cynyddu eu cryfder cynnar.Fe'i defnyddir hefyd fel ychwanegyn a gynlluniwyd i wella'n sylweddol rinweddau a phriodweddau gludyddion teils ac yn y diwydiant lliw haul lledr.